+31 6 36 41 24 45 info@whyforhealth.com

Consulten en werkwijze

1. Intakegesprek

Tijdens dit gesprek wordt een groot aantal specifieke vragen aan jou gesteld. Deze hebben betrekking op jouw huidige lichamelijke klachten, jouw voedings- en bewegingspatroon, dagelijks leven, psychische en emotionele gesteldheid en jouw verleden.  Zo wordt er een totaalbeeld geschetst en kan in kaart worden gebracht  WHY jouw lichaam niet optimaal functioneert.

Het intakegesprek duurt 90-120 min, afhankelijk van de gezondheidsaandoeningen.

 

2. Behandelplan

Op basis van de informatie verkregen tijdens het intakegesprek wordt een persoonlijk behandelplan voor jou opgesteld. Dit plan bevat de interventies voeding, beweging, mindset en eventueel suppletie. Circa een week na het intakegesprek wordt dit plan met jou doorgenomen en besproken. Dit gesprek geeft jou inzicht WHY jij gezondheidsklachten hebt en  WHY het plan jou gaat helpen om een betere gezondheid mogelijk te maken.

Uitgifte en bespreken van het behandelplan duurt circa 45 min.

3. Aan de slag

Je kunt starten met het behandelplan, je gaat werken aan een gezond en vitaal lichaam en een gezonde geest.

Circa een week na uitgifte van het behandelplan neem ik contact met jou op om de eerste waargenomen veranderingen te monitoren.

 

Vervolgconsult

Het eerste vervolgconsult zal ongeveer drie weken na uitgifte van het behandelplan plaatsvinden. Tijdens dit consult wordt gekeken welke veranderingen en/of verbeteringen jij hebt waargenomen en op welk gebied nog beter resultaat geboekt kan worden.  Op basis van de behaalde resultaten wordt het behandelplan gewijzigd en/of aangevuld. Wederom zal na ongeveer drie weken opnieuw een vervolgconsult plaatsvinden en worden de ontwikkelingen besproken.

 

Hoeveel vervolgconsulten nodig zijn is afhankelijk van jouw gezondheidssituatie.